Jabolčni zavijač

Laspeyresia pomonella

Metulji imajo sivkasta sprednja krila in rjavkasta zadnja. Na prednjih krilih so temne črte, opazimo pa lahko tudi bleščečo liso na zunanjem robu. Razvoj jabolčnega zavijača traja do 4 tedne. V tem času ličinke zapustijo plodove in se zapredejo v bele zapredke, kjer nastane buba. Po 10 dneh se izležejo metulji drugega rodu.

Takrat se pojavi drugi rod, ki dela škodo do septembra. Metulji imajo sivkasta sprednja krila in rjavkasta zadnja. Na prednjih krilih so temne črte, opazimo pa lahko tudi bleščečo liso na zunanjem robu. Razvoj jabolčnega zavijača traja do 4 tedne. V tem času ličinke zapustijo plodove in se zapredejo v bele zapredke, kjer nastane buba. Po 10 dneh se izležejo metulji drugega rdu.

Kako ukrepamo proti jabolčnemu zavijaču?

Za zatiranje zavijačev uporabljamo insekticide le na podlagi napovedi prognostične službe, na podlagi ulova na feromonske vabe, analize vsote temperatur in na podlagi dejanske stopnje črvivih plodov. Kot prag škodljivosti pri prvi generaciji upoštevamo 2% črvivih plodov, pri drugi generaciji pa 1% črvivih plodov. V času odlaganja jajčec uporabljamo zaviralce razvoja.

DELI S SVOJIMI PRIJATELJI: