Najboljša zemlja za sobne in balkonske rastline

Za dobro rast in razvoj vseh rastlin je ključnega pomena kakovost substrata za sajenje. To je še toliko bolj pomembno za sobne in balkonske rastline, ki imajo omejen življenjski prostor  in so odvisne od razmer v posodi.

Presajanje je bistveno za dobro rast in razvoj rastlin

Najboljša zemlja za rastline je  ilovnato-humusna ali ilovnato-peščena, a tovrstna zemlja je le na vrtovih. Slabost te zemlje je možna prisotnost plevelov, bolezni in škodljivcev. Zemlje, ki so na izbiro pakirane,  so večinoma v osnovi šotni substrati. Najboljši substrati so sestavljeni iz več različnih komponent, kot so: šote, rastlinska vlakna, hranila, bioaktivna glina, glineni granulat,  ilovica, kamena volna, šotni ma , hranila  ipd.

Za posodovke je najboljši substrat, ki vsebuje pretežni delež črne šote, ki je bolj težka in boljše zadržuje vodo in hranila.

Lastnosti dobrega substrata so:

  • rastlinam mora dajati oporo in trdnost
  • mora zadrževati in istočasno prepuščati vodo
  • ostati mora zračen in rahel tudi po daljši uporabi
  • biti mora brez škodljivcev in povzročiteljev bolezni
  • omogočati mora dobro preskrbo s hranili, ki so v substratu ali jih dodajamo z gnojili

Sobne in balkonske imajo različne potrebe, zato ne rastejo dobro v katerikoli vrsti zemlje.  Pomembna je sestava, struktura tal, a tudi kislost, ki je izražena s pH vrednostjo.

Večina rastlin najboljše črpa hranila iz  prsti, ki je nevtralna do rahlo kisla. Takšni so večinoma substrati za okrasne in balkonske rastline. Pomembno je tudi pravilno razmerje  vode in zraka v tleh. V kolikor je prst premokra, voda izpodriva kisik iz tal in korenine rastlin začnejo propadati. Če je preveč zraka in premalo vode, se slednje začnejo sušiti.

Kaj potrebujejo sobne in balkonske rastline?

Pri sobnih rastlinah skrbimo, da je prst ves čas rahlo vlažna. Nekatere lončnice celo boljše uspevajo, če se med zalivanji zemlja delno izsuši, vendar nikoli v popolnosti.  Če se šotnati substrat izsuši, postane  puhel in voda enostavno steče skozi kljub zalivanju.

Od balkonskih rastlin pričakujemo, da v kratkem času veliko zrastejo in cvetoče tudi  obilno cvetijo. To lahko dosežemo le, če imajo ustrezne pogoje rasti in eden od najpomembnejših je kakovostna prst, ki naj ima vse že zgoraj navedene lastnosti dobrega substrata in še veliko več hranil za bujno rast in bogato cvetenje.

DELI S SVOJIMI PRIJATELJI: